Skoči na glavno vsebino

 

Tutorstvo

 

Tutorstvo je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Je proces, v katerem ustvarjamo učencu OŠ Bršljin, prijazno okolje. Vodeno je pod mentorstvom strokovnega delavca šole, ki ima vlogo poučevanja o vrednotah, učenja, kako se nudi pomoč, vodenja učencev in je hkrati vez med učenci tutorji in njihovimi razredniki.

 

Tutorstvo deluje na bazi prostovoljstva, tutorji so učenci zadnje triade oz. starejši učencu nudijo pomoč mlajšim. Ob tem vzpodbujamo vključevanje učence v šolsko in obšolsko dogajanje in okolje ter tako vzpostavljamo in krepimo stike med učenci, učitelji in ostalimi zaposlenimi na šoli ter med šolo, starši in okolico. 

Pri tutorstvu se ne osredotočamo strogo na učni razvoj (področje učenja in poučevanja) ali na težave pri pouku, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.

Je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje kot tudi njihovo skupino učencev (tutorandov). Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med učencem tutorjem in učencem tutorandom pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k učenju, večji medsebojni povezanosti učencev in boljšim učnim rezultatom. Je tudi zelo dobra popotnica za nadaljnje šolanje, ki nauči, tako tutorja kot tutoranda, kako sprejemati in dajati pomoč vrstnikom.

Dejavnosti tutorstva potekajo v šoli pred poukom, po pouku – v času podaljšanega bivanja.

Učence za tutorstvo prijavijo starši ob začetku šolskega leta s pomočjo prijavnice (spodaj). Učence, ki bi potrebovali pomoč predlaga razredničarka ali zaprosi učenec sam. Učencu, ki mu je nudena pomoč potrebuje soglasje svojih staršev.

Prijavnico lahko oddaš, kadarkoli med šolskim letom, svetovalni delavki Katji Krevs (kabinet 119).

 

ŽELIM POSTATI TUTOR                                                                                           ŽELIM SODELOVATI S TUTORJEM  

 

 

 

Dostopnost