Svet zavoda

Datum:   1. 3. 2021

PREDSTAVNIKI SVETA ZAVODA (2021 – 2025)

1. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (Mestna občina Novo mesto)

ŠPELA CESAR,

GORAN MAKAR,

JOŽEFA ŠEPETAVC

2. PREDSTAVNIKI STARŠEV

MATJAŽ PODVINSKI,

NINA RADAKOVIČ SIMČIČ,

SAJDA SLATINŠEK

3. PREDSTAVNIKI DELAVCEV

JASMINA BLAŽON,

NATALIJA GLOBEVNIK,

MATEJA GORNIK,

BERNARDA KOBE,

ROK KRESE

 

Poslovnik sveta zavoda

Poslovnik sveta zavoda - pdf

 

Zapisniki sej:

 

Dostopnost