Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 5. 3. in velja do 12. 3. 2021, se pouk od  1. do vključno 9. razreda osnovne šole izvaja v prostorih šole.

Ponovno opozarjamo, da v šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci.

Vsi  upoštevamo trenutno veljavna priporočila NIJZ, po katerih se od ponedeljka, 8. 3. 2021, zaostruje higienski režim:

  • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
  • Za učence od 1. do 5. razreda je uporaba zaščitnih mask v matičnih učilnicah zaradi njihove varnosti in zaščite priporočena, v ostalih prostorih šole pa obvezna.
  • Za učence od 6. do 9. razreda je uporaba zaščitnih mask obvezna v matičnih učilnicah in v ostalih prostorih šole.
  • Za starše in najavljene obiskovalce šole je uporaba zaščitnih mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole obvezna.
  • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prinesejo dodatna topla oblačila, saj bo zaradi  pogostega prezračevanja v šoli bolj hladno.
  • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi. Učenci si ne izmenjujejo pripomočkov in šolskih potrebščin.
  • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
  • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v sanitarijah.
  • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.

 

Vozači od 1. do 4. razreda na odhod avtobusa/kombija počakajo v matičnem oddelku, učenci 5. in 6. r. počakajo na določenih mestih v avli. Učenci od 7. do 9. r.  pouku/kosilu odidejo iz šole in počakajo na avtobusni postaji. Za pravočasen odhod učencev vozačev iz šole poskrbijo zaposleni. Če na 1. avtobusu ni dovolj prostih mest, učenci vozači od 7. do 9. r. počakajo na drugo vožnjo šolskega avtobusa. Za učence 6. do 9. r., ki izstopajo na prvih postajah (hipermarket Mecator, Bršljin, Cegelnica, market Tuš) pa priporočamo, da odidejo domov peš.

Za učence in učenke od 1. do 3. razreda se izvaja podaljšano bivanje  v »mehurčkih«. Za učence 4. in 5. razreda je podaljšano bivanje po 14. uri organizirano zgolj za učence, ki to nujno potrebujejo.

 

Boštjan Papež,

ravnatelj

Dostopnost