Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 20. 2. in velja do 26. 20 2021, se od ponedeljka 22. 2. 2021 dalje za učence od  1.do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Veselimo se ponovnega snidenja, ki pa bo zaradi poostrenih priporočil NIJZ/MIZŠ, ki so bila objavljena z okrožnico 20. januarja 2021, nekoliko drugačno od jesenskega modela B.

 • V šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci. Vsi upoštevajo trenutno veljavna priporočila
 • Učenci od 1. do vključno 3. r. vstopajo na vhodu RS. Vhodna vrata na razredni stopnji so odprta od 6.00 do začetka pouka. Ob prihodu in odhodu učencev starši oz. spremljevalci ne vstopajo v šolo.
 • Učenci od 4. do vključno 9. r. vstopajo na vhodu predmetne stopnje. Vhodna vrata na predmetni stopnji so odprta od 7.00 do 7.30.
 • V času pouka so vsa vhodna vrata zaprta, saj je s tem zunanjim osebam onemogočen nenadzorovan vstop v šolski prostor.
 • Učenci prinesejo s sabo šolske potrebščine po urniku.
 • Starši lahko pridejo v šolo samo po predhodni najavi, skozi glavni vhod. Ob zadrževanju v šolskih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ. Evidenco oseb, ki vstopajo v šolo, vodi tajništvo šole.

 Organizacijske spremembe

 • Učenci so ves čas bivanja v šoli v svojem »mehurčku«. »Mehurček« je oddelek.
 • Nekateri oddelki so razporejeni v »nove matične učilnice« (9. b v LUM, 4. b v SLJ 222, 2. c v 4. a,  a v GUM)
 • Učenci ob prihodu v šolo odidejo v matične učilnice. Pred učilnicami se učenci 1.-3. r. preobujejo.
 • Ves pouk poteka v matični učilnici ali na prostem. Izvajamo jutranje varstvo za učence 1.-3. r., varstvo vozačev, obvezni program, podaljšano bivanje za učence 1.-3. r. in okrnjeno podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda in izbirne predmete od 7. do 9. razreda.
 • Neobvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 6. r. v naslednjem tednu potekajo od doma na daljavo.
 • Malica poteka v matičnih učilnicah po že znanem protokolu.
 • Kosilo delimo postrežno za učence 1., 2. in 4. r., ostali prevzamejo kosilo na pladnju. Oddelek ima za kosilo stalni čas in prostor.
 • Učenci odhajajo domov ob dogovorjenih urah. Na vhodu RS jih počakajo starši oz. skrbniki.
 • Vozače do avtobusa/kombija pospremijo delavci šole in poskrbijo za upoštevanje priporočil ob vstopu v avtobus/kombi.
 • Učenci vozači morajo imeti na avtobusu/kombiju zaščitno masko in upoštevati od prevoznika določen sedežni red.
 • Jutranje in popoldanske vožnje šolskih prevozov potekajo po ustaljenem voznem redu.

Higienski režim

 • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
 • Učenci so v matičnih učilnicah lahko brez maske, v ostalih prostorih šole pa imajo masko.
 • Pri izbirnih predmetih, ki se izvajajo v heterogenih skupinah, je nošenje mask pri pouku za učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.
 • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v sanitarijah.
 • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.
 • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prinesejo dodatna topla oblačila, saj bo zaradi  pogostega prezračevanja v šoli bolj hladno.
 • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi. Učenci si ne izmenjujejo pripomočkov in šolskih potrebščin.
PRIPONKE:
Tloris šole z novimi matičnimi učilnicami, kjer je razvidna tudi časovna in prostorska razporeditev kosil

 

Hišni red 1r-9r BCX model

 

Darja Brezovar,
ravnateljica

Dostopnost