Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši

Po novem odloku vlade R Slovenije se od torka, 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021 v vseh osnovnih šolah v R Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v prostorih šole.
Ob ponovnem odprtju šole bomo upoštevali poostrena priporočila NIJZ/MIZŠ, ki so bila objavljena z okrožnico 20. januarja 2021.

V šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci. Vsi  upoštevajo trenutno veljavna priporočila NIJZ. Vhodna vrata so od 6.00 do začetka pouka odprta. Ob prihodu in odhodu učencev starši oz. spremljevalci ne vstopajo v šolo.

V času pouka so vsa vhodna vrata zaprta, saj je s tem zunanjim osebam  onemogočen nenadzorovan vstop v šolski prostor.

Starši lahko pridejo v šolo samo po predhodni najavi, skozi glavni vhod. Ob zadrževanju v šolskih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ. Evidenco oseb, ki vstopajo v šolo, vodi tajništvo šole.

 Organizacijske spremembe

 • Učenci so ves čas bivanja v šoli v svojem »mehurčku«. »Mehurček« je oddelek.
 • Oddelke smo porazdelili po etažah. Učence 1. r. v pritličje novi del, učence 2. r. v  nadstropje novi del in učence 3. r. v pritličje stari del.
 • Učenci 3. r. vstopajo v šolo na vhodu za predmetno stopnjo in uporabljajo sanitarije na PS.
 • Učenci ob prihodu v šolo odidejo v matične učilnice. Pred učilnicami se preobujejo.
 • Ves pouk poteka v matični učilnici ali na prostem. Izvajamo jutranje varstvo, obvezni program, podaljšano bivanje in izbirni predmet angleščina v 1. r.
 • Malica poteka v matični učilnici po že znanem protokolu.
 • Kosilo delimo postrežno. Skupina ima za kosilo stalni čas in prostor. Ob isti uri je v prostoru samo ena skupina učencev.
 • Učenci odhajajo domov ob dogovorjenih urah. Na vhodu RS/PS jih počakajo starši oz. skrbniki.
 • Vozače do avtobusa/kombija pospremijo delavci šole in poskrbijo za upoštevanje priporočil ob vstopu v avtobus/kombi.
 • Učenci vozači morajo imeti na avtobusu/kombiju zaščitno masko in upoštevati od prevoznika določen sedežni red.
 • Jutranje vožnje šolskih prevozov potekajo po ustaljenem voznem redu, po pouku so organizirani šolski prevozi samo ob 14. uri.

Higienski režim

 • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
 • Učenci so v matičnih učilnicah lahko brez maske, v ostalih prostorih šole pa imajo masko.
 • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v sanitarijah.
 • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.
 • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prihajajo v šolo bolj oblečeni, ker bo v hladnejšem delu leta zaradi prezračevanja v šoli bolj hladno.
 • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi.

Darja Brezovar,
ravnateljica

Dostopnost