PILOTNO E-TESTIRANJE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Po okrožnici MIZŠ bo od 22. 3. do 26. 3 .2021 na osnovnih šolah po Sloveniji potekalo pilotno e-testiranje za učence 6. in 9. razreda. Pilotno e‐testiranje je namenjeno spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e‐obliki.

V OŠ Bršljin bo e-testiranje v ponedeljek, 22. 3. 2021,  za učence 9. r. in v sredo,  24. 3. 2021,  za učence 6. razreda.

Za vsak oddelek sta e-testiranju namenjeni dve šolski uri v računalniški učilnici. V tem času se bodo učenci seznanili s programom  in e-testom.  E-test, ki ga bodo učenci reševali od 45 do 60 minut,  je  sestavljen iz nalog iz treh različnih predmetov (slovenščina, matematika, tuji jezik), na koncu pa sledi še kratek vprašalnik.

Z e‐testom ne bomo preverjali znanja učencev pri posameznih predmetih, učenci ne bodo prejeli rezultatov. Namen e-testiranja je  preizkus vzdržnosti sistema ob večjem številu hkratnih dostopov do strežnikov in pridobitve potrebnih informacij, ki bodo omogočile sistemski razvoj orodij za preverjanje znanja učencev s pomočjo računalnika.

Učenci bodo lahko na dan, ko bodo reševali e‐test v šoli, po 15.30 uri dostopali do e‐testa tudi doma.

Za lažjo predstavo, kaj bomo preizkušali, si lahko ogledate spodnji posnetek.


Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Tumblr
Dostopnost