Spoštovani starši,

od 15. 3. naprej, hišni red v epidemiji ostaja večinoma nespremenjen. Novost v tem tednu je da:

 • učencem od 6. do 9. razreda ni več potrebno nositi maske pri pouku športne vzgoje.

Še naprej pa velja da:

 • v šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci
 • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
 • Za učence od 1. do 5. razreda je uporaba zaščitnih mask v matičnih učilnicah zaradi njihove varnosti in zaščite priporočena, v ostalih prostorih šole pa obvezna.
 • Za učence od 6. do 9. razreda je uporaba zaščitnih mask obvezna v učilnicah in v ostalih prostorih.
 • Za starše in najavljene obiskovalce šole je uporaba zaščitnih mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole obvezna.
 • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prinesejo dodatna topla oblačila, saj bo zaradi  pogostega prezračevanja v šoli bolj hladno.
 • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi. Učenci si ne izmenjujejo pripomočkov in šolskih potrebščin.
 • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v sanitarijah.
 • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.

Varstvo vozačev:

 • Vozači od 1. do 4. razreda na odhod avtobusa/kombija počakajo v matičnem oddelku, 
 • učenci 5. in 6. r. počakajo na določenih mestih v šoli. 
 • Učenci od 7. do 9. r.  po kosilu odidejo iz šole in na prevoz počakajo na avtobusni postaji. V primeru slabega vremene do odhoda avtobusa čakajo: 7. r. v jedilnice, 8. r. v učilnici 4. b, 9. r. na hodniku pri telovadnici.
 • Za pravočasen odhod učencev vozačev iz šole poskrbijo zaposleni. 
 • Če na 1. avtobusu ni dovolj prostih mest, učenci vozači od 7. do 9. razreda počakajo na drugo vožnjo šolskega avtobusa. 
 • Za učence 6. do 9. r., ki izstopajo na prvih postajah (hipermarket Mecator, Bršljin, Cegelnica, market Tuš) priporočamo, da v dogovoru s starši odidejo domov peš.
 • Za učence in učenke od 1. do 3. razreda se izvaja podaljšano bivanje  v »mehurčkih«. Za učence 4. in 5. razreda je podaljšano bivanje po 14. uri organizirano zgolj za učence, ki to nujno potrebujejo.

 

Boštjan Papež,
ravnatelj

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Tumblr
Dostopnost