Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

od 15. 3. naprej, hišni red v epidemiji ostaja večinoma nespremenjen. Novost v tem tednu je da:

 • učencem od 6. do 9. razreda ni več potrebno nositi maske pri pouku športne vzgoje.

Še naprej pa velja da:

 • v šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci
 • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
 • Za učence od 1. do 5. razreda je uporaba zaščitnih mask v matičnih učilnicah zaradi njihove varnosti in zaščite priporočena, v ostalih prostorih šole pa obvezna.
 • Za učence od 6. do 9. razreda je uporaba zaščitnih mask obvezna v učilnicah in v ostalih prostorih.
 • Za starše in najavljene obiskovalce šole je uporaba zaščitnih mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole obvezna.
 • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prinesejo dodatna topla oblačila, saj bo zaradi  pogostega prezračevanja v šoli bolj hladno.
 • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi. Učenci si ne izmenjujejo pripomočkov in šolskih potrebščin.
 • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v sanitarijah.
 • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.

Varstvo vozačev:

 • Vozači od 1. do 4. razreda na odhod avtobusa/kombija počakajo v matičnem oddelku, 
 • učenci 5. in 6. r. počakajo na določenih mestih v šoli. 
 • Učenci od 7. do 9. r.  po kosilu odidejo iz šole in na prevoz počakajo na avtobusni postaji. V primeru slabega vremene do odhoda avtobusa čakajo: 7. r. v jedilnice, 8. r. v učilnici 4. b, 9. r. na hodniku pri telovadnici.
 • Za pravočasen odhod učencev vozačev iz šole poskrbijo zaposleni. 
 • Če na 1. avtobusu ni dovolj prostih mest, učenci vozači od 7. do 9. razreda počakajo na drugo vožnjo šolskega avtobusa. 
 • Za učence 6. do 9. r., ki izstopajo na prvih postajah (hipermarket Mecator, Bršljin, Cegelnica, market Tuš) priporočamo, da v dogovoru s starši odidejo domov peš.
 • Za učence in učenke od 1. do 3. razreda se izvaja podaljšano bivanje  v »mehurčkih«. Za učence 4. in 5. razreda je podaljšano bivanje po 14. uri organizirano zgolj za učence, ki to nujno potrebujejo.

 

Boštjan Papež,
ravnatelj

 

Dostopnost