Pri pouku obveznega izbirnega predmeta Računalniška omrežja, uporabljamo tudi mobilne telefone. Učenci k pouku prinesejo svoje naprave. Učitelj pripravi wifi omrežje, tako da so vsi povezani v internet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Tumblr
Dostopnost