logo zdrava sola ekosola kulturna sola1simbiozasola1 erasmusplus1 facebookgumb header object

SIO 2020

NA PLANINCAH

V hribih se dela dan,

v hribih žari.

Bratje, le ven na plan,

na vrh planin je pesem, ki je nas, »podaljšance« spodbudila, da se zbudimo iz zimskega spanja in naredimo novo, spomladansko sceno, ki bo krasila našo šolo.

Podalšanci 5. razreda smo naredili planince, ki pasejo ovce.

Podaljšanci 4. razreda so naredili planinke, ki pomagajo planincem.

Podaljšanci 3. razreda so naredili smerokaze in planinske koče.

Podaljšanci 2. razreda so naredili planike in gubali tulipane ter encijane.

Podaljšanci 1. razreda pa so delali ovčke.

                                  Anže Novak, 5. razred OPB

planinci

Lutkovna predstava v OPB: Bobek in barčica

V četrtek, 25.1.2018, smo učenci OPB 3. razreda pripravili lutkovno predstavo po pravljici Anje Štefan z naslovom Bobek in barčica. Na ogled smo povabili 4 skupine podaljšanega bivanja. Pred samo predstavo smo cel teden izdelovali lutke iz papirja, oblikovali vstopnice za gledalce in vadili dramsko igro.  Ko je napočil dan predstave, smo našo učilnico spremenili v pravo malo gledališče. Luči so se ugasnile, zavladala je tišina in predstava se je začela …

Učenci OPB 3. razred – 1. skupina

 FOTOGRAFIJE

DEJAVNOSTI IN VSEBINE OPB

V podaljšanem bivanju bomo izvajali skupni ustvarjalni projekt poimenovan Okrog sveta. Skozi šolsko leto bomo glede na letni čas izvajali dejavnosti iz različnih področij:

~       jesen (september, oktober): ustvarjalni projekt Dobrodošla jesen

~       zima (konec novembra, december): ustvarjalni projekt Zimska pravljica

~       pomlad (marec): ustvarjalni projekt Na planincah

~       poletje (konec maja, junij): Igre brez meja.

Dejavnosti v okviru ustvarjalnega projekta Okrog sveta bodo tesno povezane s  projektom Erasmus+, v okviru katerega bo pozornost namenjena spoznavanju različnih kultur in 8 krogov odličnosti, znotraj katerih smo na ravni šole v ospredje postavili dva kroga, in sicer odgovornost in govori z dobrim namenom.

Vsi oddelki podaljšanega bivanja bomo v letošnjem letu izvajali celoletni projekt »BRANJE, MAVRIČNO POTOVANJE«, ki je tesno povezan s prednostno nalogo Bršljinski mozaik. V sklopu tega projekta bomo skozi celo šolsko leto  enkrat mesečno brali in ustvarjali različna literarna dela in tako  povečevali  bralno razumevanje in kritično mišljenje ter vrednotenje prebranega in zapisanega.

Na šoli želimo povečati interes za branje in obisk šolske knjižnice, ustvariti pozitiven odnos do branja, spodbujati k čim pogostejšemu branju, ponuditi raznolike književne aktivnosti in posledično dvigniti bralno kulturo.  Med šolskim letom si bomo vsaj dvakrat mesečno izposojali raznovrstne knjige iz šolske knjižnice, sproti objavljali zanimive prispevke na naši šolski spletni strani, objavljali v šolskem spletnem časopisu in razstavljali izdelke. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v okviru podaljšanega bivanja izpeljali BRALNO ZNAČKO PODALJŠANEGA BIVANJA. Učenci bodo prebrali in na različne načine predstavili 3 knjige po lastnem izboru, ob zaključku bralne značke pa bodo dobili priponke ali priznanja. Učiteljice podaljšanega bivanja bomo v povezavi s šolsko knjižničarko Mojco Balant izbrale strokovno literaturo o branju, jo predstavile in o njej razpravljale na strokovnem aktivu.

Skozi šolsko leto pa bomo uresničevali tudi ostale naloge projekta Bršljinski mozaik.

  • ZNANJE
DEJAVNOSTI NOSILCI IZVEDBA
Projekt Branje mavrično potovanje učiteljice OPB en teden mesečno
Projekt Okrog sveta (Erasmus +) – spoznavanje različnih kultur, petje tradicionalnih pesmi, plesi različnih kultur učiteljice OPB celo šolsko leto
Matematični teden učiteljice OPB enkrat na dva meseca
Zapis v zvezek učiteljice OPB vsak dan

  • ZDRAVJE
DEJAVNOSTI NOSILCI IZVEDBA
Minuta za zdravje učiteljice OPB vsak dan
Eko vsebine (urejanje šolske okolico in skrb za visoke grede, ločevanje odpadkov, ekološko ozaveščanje) učiteljice OPB vsak dan
Igre brez meja učiteljice OPB maj 2018

  • KULTURA IN UMETNOST
DEJAVNOSTI NOSILCI IZVEDBA
Razredna pravila učiteljice OPB celo šolsko leto
Uporaba vljudnostnih izrazov učiteljice OPB celo šolsko leto
Socialne igre učiteljice OPB celo šolsko leto
Projekt Branje mavrično potovanje učiteljice OPB en teden v mesecu

zginanka opb 2015 a

 

zginanka opb 2015 b

 

PDF ZGIBANKE